Complementaire zorg

Positieve Gezondheid, Antroposofie en Integrative Medicine

De huisartsen doen naast de praktijkvoering opleidingen binnen de Positieve Gezondheid, Antroposofie en Integrative Medicine/Leefstijlgeneeskunde. Deze drie verdiepende opleidingen hebben veel raakvlakken met elkaar. Het voornaamste is het holistische denkkader met aandacht voor alle aspecten van een mensenleven. Elk individu wordt als uniek beschouwd, zo ook in zijn of haar manier van omgaan met een ziekte en behandeling. Daarbij is er naast aandacht voor het lichamelijke en geestelijke aspect ook oog voor vitaliteit, zingeving en sociale omgeving.
.
Wij proberen te coachen naar een gezondheidsbevorderende leefstijl met behoud van de eigen regie van de patiënt. Waar nodig ondersteunen wij breder met hulp van medicijnen uit de natuur en complementair werkende zorgverleners, naast alle reguliere professionele medische zorg die u van ons kunt verwachten.

Translate »
Call Now Button